кекав

прил. - немощен, неиздръжлив, слаб
прил. - недъгав, негоден, сакат, хром
прил. - неспособен, некадърен, несръчен, непохватен, бездарен, вързан в ръцете
прил. - слабоват, хилав

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Meshterski — South Slavic languages and dialects Western South Slavic Slo …   Wikipedia

  • кашкав — прил. мекушав, нездрав, слаб, болезнен, неиздръжлив, кекав …   Български синонимен речник

  • клекав — прил. кекав, немощен, неиздръжлив, слаб прил. недъгав, негоден, сакат, хром прил. неспособен, некадърен, несръчен, непохватен, бездарен, вързан в ръцете …   Български синонимен речник

  • негоден — прил. изхабен, похабен, развален, повреден, взел дал, свършен, свършил, употребен, употребяван, невалиден, неупотребяем, неприложим, неизползваем, изпял си песента, бракуван, захвърлен, стара кримка прил. неспособен, некадърен, не го бива, вързан …   Български синонимен речник

  • недъгав — прил. хром, сакат, уродлив, инвалид, с недъзи, кусурлия, хилав прил. слаб, кекав, болен, болнав, неспособен, недееспособен, некадърен, несръчен прил. болник прил. немощен, безсилен, отпаднал прил. неработоспособен, нетрудоспособен, нездрав …   Български синонимен речник

  • некадърен — прил. несръчен, неспособен, не го бива, непохватен, неумел, негоден, вързан, схванат, бездарен, кекав прил. калпав прил. негоден за нищо, безотговорен, презрян прил. некомпетентен прил. неекспедитивен, неделови …   Български синонимен речник

  • немощен — прил. безсилен, слаб, изтощен, отпаднал, изнурен, изнемощял, изморен прил. безпомощен, беззащитен прил. недъгав прил. крехък, чуплив, нежен, деликатен, хилав, болнав прил. слабоват, кекав прил. треперещ, разтреперан, треп …   Български синонимен речник

  • неспособен — прил. некадърен, бездарен, посредствен, непохватен, неумел, невещ, несръчен, неопитен, негоден прил. тъп, глупав прил. безсилен, немощен, слаб, кекав, сакат, инвалид прил. осакатен, изваден от строя прил. неекспедитивен, некомпетентен, неделови …   Български синонимен речник

  • слаб — прил. изтощен, изнемощял, отслабнал, немощен, безсилен, нежен, крехък, неукрепнал прил. нездрав, болен, болнав, светнал, недъгав, слабак, хилав, анемичен, изпит прил. разклатен, халтав, разслабен прил. посредствен, дребен, малък, нищожен,… …   Български синонимен речник

  • слабоват — прил. слабичък, възслаб, слабосилен, крехък, хилав, незаякнал прил. немощен, кекав …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.